Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Nátěry trakčních stožárů
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.07.2022 08:03:41
Předmět Výzva k podání nabídky

v sekci "Zadávací dokumentace" naleznete zadávací dokumentaci včetně všech příloh.