Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 12m a 18 m městských trolejbusů s trakčními bateriemi
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2022 08:32:45
Předmět Změna zadávací dokumentace č. 3

Změna zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č. 3_prodloužení lhůty pro podání nabídek.pdf (428.95 KB)