Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zemní práce pro technický úsek
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2022 13:45:23
Předmět Výzva k podání nabídek

Zadávací podmínky naleznete v sekci "Zadávací dokumentace", termín pro podání nabídek je do 21. 6. 2022 do 10:00 hodin.