Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Provoz systému SMS jízdenek
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.05.2022 12:05:51
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídek, zadávací podmínky jsou v sekci "Zadávací dokumentace"