Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úklid tramvajových tratí vč. označníků
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2022 08:45:12
Předmět Výzva

Výzva k podání nabídky, veškeré informace naleznete v sekci zadávací dokumentace.