Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2018 12:51:33
Předmět Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace - Výkres jízdního obrysu KP 1

Příloha č. 2 Vysvětlení zadávací dokumentace - Výkres jízdního obrysu KP 1


Přílohy
- Příloha č. 2 - Výkres jízdního obrysu KP1.pdf (33.37 KB)