Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka obousměrných velkokapacitních tramvají
Odesílatel Zdeňka Kodýtková
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.06.2018 12:50:23
Předmět Aktualizovaná příloha č. 1 ZD - Technická specifikace

Příloha č. 1 Vysvětlení zadávací dokumentace - Aktualizovaná příloha č. 1 ZD - Technická specifikace


Přílohy
- Příloha č.1 - Technická specifikace obousměrných velkokapacitních tramvají AKTUALIZOVANÁ.docx (121.43 KB)