Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka 18 metrových městských autobusů v období 2022 až 2025
Odesílatel Petra Šindelářová
Organizace odesílatele Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. [IČO: 25220683]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2021 14:44:21
Předmět Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5.
Odstraněna formální chyba v Příloze č. 1A (chybné číslování).
Lhůta pro podání nabídek se nemění.


Přílohy
- VZ BUS_Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 5, text 05. 05. 2021.pdf (450.07 KB)
- Příloha č. 1A - Cenová nabídka FINAL_UPRAVENÁ_05052021.XLSX (42.01 KB)